Nieuws

Gemeente en bewoners maken samen nieuw Gouwplein

In het kader van de Wijkarena Oud Charlois heeft een groep enthousiaste deelnemers het initiatief genomen op geheel vernieuwende wijze een ontwerp te maken voor het Gouwplein. Deze groep wordt door de Veldacademie gefaciliteerd. TU student Jurrian Arnold is gevraagd het project te begeleiden.

Tijdens een ontwerpworkshop gehouden op  24 april hebben bewoners de ideeën voor de inrichting van het Gouwplein geïnventariseerd. Dit leverde een zeer rijke discussie op waarin uiteenlopende onderwerpen aan bod kwamen; van gezamenlijke hondenpoep ergernissen, tot het ontwerp van zitbanken en een speeldernis. De locatie waar eventueel een nieuwe moskee kan komen werd aangekondigd, wat door alle deelnemers als een grote kans werd gezien voor het plein. Sneltekenares Sandra de Haan heeft de ideeën ter plekke vastgelegd.

Inmiddels is op basis van deze workshop i.s.m. ontwerper Czaba Ziros van dS+V een raamwerk plan gemaakt. Dit plan werd op 19 mei aan alle belangstellenden gepresenteerd.  Ondertussen zijn bewoners en deelgemeente gezamenlijk overgegaan tot uitvoering van de eerste fase.

Blog Wijkarena

Gerelateerde artikelen:

Workshop Gouwplein

Wijkarena Gouwplein: Samenscholen Geboden!