Nieuws

Atelier Groenjaar

In het kader van het Groenjaar 2008 organiseert de Gemeente Rotterdam drie deelonderzoeken naar de kwaliteit van het groen in de stad:

  1. onderzoek naar gebruik groen
  2. onderzoek naar waardering en behoeften groen
  3. onderzoek naar kwaliteiten groen

De afdeling Urbanism van de TUDelft Faculteit Bouwkunde is gevraagd een offerte te leveren voor het onderzoek naar het derde aspect, de kwaliteiten van het groen. Deze vraag sluit aan op het onderzoek van de afdeling naar de succesfactoren van stadsparken. De MSc 2 van Urbanism voert dit onderzoek nu uit op de locatie Grondherendijk.

Ateliet Groenjaar