Nieuws

Winkelleegstand in de wijk

Winkelleegstand vormt een structureel probleem voor de leefbaarheid in stadswijken. In opdracht van de onlangs opgerichte ‘’Wijkonderneming Mathenesse’’ worden de mogelijkheden verkend om dit probleem tegen te gaan. De Veldacademie TU afstudeerstudio werkt mee.

Door het wegtrekken van ondernemers komen er steeds meer winkelpanden leeg te staan. Het ondernemersklimaat verslechterd, de sociale veiligheid neemt af, er is sprake van een negatieve invloed op de leefbaarheid van de wijk. De Wijkonderneming Mathenesse is opgezet door een aantal actieve bewoners om ook iets aan dit vraagstuk te doen.

Verkenning

Centraal in deze opgave staat het leegstaande winkelpand Mathenesserweg 12a. Dit pand is in eigendom van woningcorporatie Havensteder en verkeert momenteel in dusdanig slechte staat dat het niet direct gebruikt kan worden. Een belangrijke vraag is of de huidige winkelbestemming de juiste is. Gedurende het onderzoek werken de studenten op locatie, in het pand van “Stroop”. Dit initiatief van lokale architecten heeft als doel is leegstand tijdelijk in te vullen, en daarmee een aanjager te zijn van gebiedsontwikkeling. Gedurende het onderzoek wordt de huidige leegstand in kaart gebracht, bijeenkomsten met direct betrokken georganiseerd, en uiteindelijk een ontwerpvoorstel gemaakt inclusief kostenanalyse voor het leegstaande winkelpand Mathenesserweg 12a. Het onderzoek is een vervolg op de studie Winkelleegstand Wolphaertsbocht.

 

Stroop Rotterdam facebook