Nieuws

Veldacademie seminar 19 september

Onder de titel ‘Kijk maar uit, het komt van Zuid!’ organiseert Veldacademie een seminar over de complexiteit van de vernieuwingsopgaven voor de bestaande woningvoorraad op Rotterdam Zuid. Tijdens dit seminar zal een publicatie met afstudeerprojecten van ®MIT / Veldacademie worden gepresenteerd en een tentoonstelling met dit studentenwerk worden geopend. Het seminar heeft als doel middels het studentenwerk en sprekers van verschillende disciplines de brede complexiteit en uitdagingen op Rotterdam Zuid onder de aandacht te brengen en hardnekkige vragen en knelpunten naar boven te brengen. Naast drie studenten en docente Lidwine Spoormans hebben we prof. Pieter Tordoir en Gwen van Eijk enthousiast gevonden hun professionele licht over het onderwerp te laten schijnen.

Er zal veel ruimte voor discussie zijn en we willen u hierbij dan ook van harte uitnodigen.

Graag tot ziens op 19 september.

Poster Seminar

Praktische informatie:

Woensdagmiddag 19 september, 14:00 uur

Atelier Tarwewijk,

Mijnsherenlaan 2

3081 CA Rotterdam

 

Toegang gratis

 

Programma:

14:00 uur        Welkom en inleiding

 

14:15 uur        Prof. Pieter Tordoir (Universiteit van Amsterdam)

Wat is de samenhang tussen onderwerpen als opleiding, huisvesting, werkgelegenheid en bereikbaarheid? Prof. Tordoir is economisch geograaf en op meerdere manieren betrokken bij Rotterdam Zuid. Hij zal het belang van een interdisciplinair regionaal perspectief agenderen en een tipje van de sluier oplichten over de complexiteit en samenhang.

 

14:45 uur       Gwen van Eijk MSc PhD (Universiteit Leiden)

Menging van hoger- en lageropgeleiden wordt vaak als doel van herstructurering gezien. De CBS-statistieken van een wijk verbeteren hierdoor zichtbaar. Maar ontstaan er daadwerkelijk vruchtbare relaties tussen de verschillende groepen? Gwen van Eijk heeft een spraakmakend promotieonderzoek gedaan naar dit onderwerp en onderzoekt op verschillende thema´s de (uit)werking  van beleid in de praktijk.

 

15:15 uur        Discussie en reacties uit de zaal

 

15:45 uur          korte pauze

 

16:00 uur         Presentaties afstudeerprojecten:

 

Pieter Graaff – Ingestorte Idealen, snoozen in een utopische probleemwijk

De droomsteden van vroeger zijn de naoorlogse probleemwijken van nu. Wie de achterliggende motieven van de oorspronkelijke opzet en die van hedendaagse nieuwbouwprojecten met elkaar vergelijkt ziet echter grote overeenkomsten. Wat kunnen de idealen van toen betekenen voor de transformatieopgave nu?

 

Mark Radstake – De Wijkgedachte 2012, collectiviteit en individualiteit in Lombardijen

Eengezinswoningen in Lombardijen zijn in de loop der jaren getransformeerd tot een bonte mix waarin de diversiteit van de verschillende eigenaar-bewoners tot uitdrukking komt. Bij appartementengebouwen in dezelfde wijk blijft de uitstraling collectief, ondanks het particuliere eigendom. Wat zegt dit over de transformatiemogelijkheden?

 

Theodora Rodopoulou ­– Living or leaving? Sociaal-duurzame transformatie in Feijenoord

Wat kan de betekenis zijn van een fysieke interventie op sociaal-economische aspecten? Het woningbouwcomplex op het Simonsterrein in Feijenoord was destijds een bijzonder proces met veel bewonersinspraak. Voor haar transformatievoorstel sprak Theodora Rodopoulou uitvoerig met bewoners en stakeholders en vertaalde de wensen naar een ontwerp.

 

16:45 uur        Ir. Lidwine Spoormans (Technische Universiteit Delft)

Als architect en docente van de afstudeerstudenten heeft Lidwine Spoormans een goed beeld gekregen van de verscheidenheid aan afstudeeronderzoeken. Dragen deze voorstellen bij aan de doelen van de Kwaliteitssprong Zuid of openen zij juist andere perspectieven en oplossingsrichtingen? Wat voor rol en positie hebben deze kersverse architecten ingenomen?

 

17:15 uur        Discussie en reacties uit de zaal

 

17:30 uur        Opening tentoonstelling en borrel