Nieuws

Scholieren tekenen Mental Maps Oud Charlois

Een groep bestaande uit 17 leerlingen van de middelbare school Nieuw Zuid heeft op 23 april j.l. de resultaten van een workshop ‘mental mapping’ gepresenteerd.

Onder leiding van de lokale kunstenaars Guiseppe Licari enCristina Ampatzidou en Irene Renselaar van het Historisch Museum Rotterdam hebben de scholieren zogenaamde ‘ervaringskaarten’ van de wijk Oud Charlois getekend. De tekeningen geven weer welke onderdelen van een wijk als belangrijk worden ervaren, en geven  een waardeoordeel over de elementen. Bovendien worden de leefpatronen van de deelnemers in beeld gebracht. De tekeningen leren ons begrip te krijgen voor de beleving van daadwerkelijke gebruikers van de wijk. Tijdens de kinderkunstroute werden de tekeningen aan de wijk gepresenteerd en werden bezoekers  van de tentoonstelling uitgenodigd om ook een mental map te tekenen.

De tentoonstelling maakt onderdeel uit van het door het Historisch Museum Rotterdam gestarte project ‘De Stad als Muze’.

Gerelateerd artikelen

Historisch Museum Rotterdam op de Veldacademie