Blog

Jongeren aan de slag met het thema verbinden

Blog door Maël Vanhelsuwé

Maël, student Stedenbouw aan de TU Delft, doet voor haar afstudeerproject bij Veldacademie onderzoek  hoe stedenbouwkundige ingrepen de wijk Feijenoord leuker kunnen maken voor jongeren en op die manier bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren op Zuid. Om meer te weten te komen over de wensen van Rotterdamse jongeren heeft Maël contact gelegd met Young010, een jongerencollectief dat zich inzet om Rotterdam leuker, mooier en beter te maken voor jongeren. Young010, onder begeleiding van stichting Lokaal, focust zich dit jaar op drie hoofdthema’s: talentontwikkeling, veiligheid en verbinden. Voor de werkgroep van het thema verbinden leidde Maël onlangs een workshop en doet daarvan verslag.

 

 

Foto: Stichting Lokaal

Jongeren aan de slag met het thema verbinden

Door Maël Vanhelsuwé

 

Samen met Tim Peeters van Zus, Lorenzo Elstak van IK BEN WIJ en Wynand Dassen van het Resilience Team gemeente Rotterdam was ik uitgenodigd om mee te denken met de jongeren van Young010 over het thema verbinden. In een eerdere bijeenkomst werd duidelijk dat de jongeren een plek willen maken dat zowel een hoofdkwartier kan zijn voor Young010 als een plek om andere jongeren uit de stad te verbinden met elkaar. Wat er op die plek gaat gaat gebeuren, hoe dat eruit komt te zien en hoe je jongeren het beste kunt verbinden zijn vragen die nog beantwoord moeten worden.

 

In de workshop zijn we aan de slag gegaan met het idee om een centrale plek te maken vóór en dóór jongeren in Rotterdam, om zo alle jongeren van Rotterdam te verbinden. Het doel van de workshop is om concretere ideeën te bedenken voor de invulling van deze plek. Deze ideeën worden uiteindelijk als advies aan de gemeente gepresenteerd.

 

De avond begint met een presentatie van de Young010’ers waarin ze uitgebreid vertellen wat het doel is van de jongerenplek en hoe deze eruit moet komen te zien. De plek moet jongeren de ruimte bieden om te netwerken, huiswerk te maken, te studeren, plezier te hebben,te chillen, nieuwe talenten te ontdekken en jongeren zelf een plek laten runnen. Referentieplaatjes laten zien dat de plek centraal gelegen moet zijn in de stad, het een open en transparante plek moet zijn die kleurrijk is en flexibel is in te richten. Genoemde activiteiten zijn koken, dansen, debatteren en huiswerkbegeleiding.

 

Met kleine toneelstukjes worden verschillende scenario’s voor de jongerenplek getest. Zo worden kwaliteiten en uitdagingen duidelijk van de gepresenteerde ideeën. De jongeren merkten in hun toneelstukjes dat het lastig is om uit te leggen aan andere jongeren wat de plek precies is, dat ze nog moeten bepalen hoe je met verschillende leeftijden om gaat en hoe je jongeren kunt aantrekken tot de plek.  

 

Wynand en Tim gaven advies: ’’Jullie hebben heel bewust gekozen voor een centrale plek voor álle jongeren in Rotterdam. Dit is een ontzettend moeilijke opgave. Wij steunen jullie, maar adviseren ook om goed na te denken over hoe ‘open’ deze plek wordt. Voor iedereen kan ook voor niemand betekenen. Ook kan er nog nagedacht worden over hoe ‘centraal’ je moet beginnen. Misschien is een kleine plek of losse activiteit voor een groep jongeren al een eerste stap in de goede richting.’’

 

Hoe je enthousiasme kunt creëren om jongeren van verschillende groepen en leeftijden te verbinden is een belangrijke vraag om de jongerenplek tot een succes te maken. Met gekke en grappige brainstormmethodes worden de rest van de avond ideeën bedacht om deze vraag te kunnen beantwoorden. Zo werden er kaartjes getrokken met woorden die niets met het onderwerp te maken hadden. Met deze woorden moesten de jongeren nieuwe ideeën bedenken. Ook hebben ze vanuit het perspectief van hun eigen superheld nagedacht over het probleem en zijn zo op nieuwe ideeën gekomen. Na sortering van alle ideeën zijn er een aantal gemarkeerd als favoriet: Feesten organiseren, ervaringen delen en elkaar helpen, een studeercafé, een gave chillruimte, een eigen mascotte voor Young010, sport- en spelactiviteiten en bekendheid creëren met social media.

 

Deze ideeën zijn allemaal geschikt om te gebruiken in het advies voor de gemeente. In een volgende workshop gaan we aan de slag met het ruimtelijk maken van deze ideeën om zo de plek vóór en dóór jongeren nog concreter te maken.