Nieuws

Landschapspark Buijtenland van Rhoon

Wat zijn aanknopingspunten en mogelijkheden voor koppelingen tussen het plangebied van Buijtenland van Rhoon en het omringende stedelijke gebied? Dat was de hamvraag waarmee de deelnemers aan de discussiemiddag ‘Kennis, kansen en koppelingen voor Buijtenland van Rhoon’ aan de slag gingen. Veldacademie en Landscape Architecture TU Delft zijn door de provincie Zuid-Holland gevraagd om een voorstel te doen hoe het komende jaar met partijen uit het omringende stedelijk gebied aan de slag te gaan om de relatie van het Buijtenland van Rhoon met haar omgeving te versterken.

Buytenland

Ten zuiden van Rotterdam wordt 600 hectare in de gemeente Albrandswaard omgevormd tot natuur en recreatiegebied met ruimte voor agrarische activiteiten, het Buijtenland van Rhoon. De provincie Zuid-Holland is initiatiefnemer voor deze ontwikkeling, die een formeel onderdeel is van het project mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Belangrijkste doel is de verbetering van de leefbaarheid in de omgeving van Rotterdam.  

Om maatschappelijke meerwaarde te creëren en organiseren zijn ondernemers, verenigingen en instellingen nodig die elkaar vinden en vanuit de eigen drijfveren een kans zien in het Buijtenland van Rhoon. Met een globale gebiedsanalyse op wijkniveau heeft de Veldacademie in kaart gebracht welke organisaties en partijen dit kunnen zijn. Vervolgens is er een discussiemiddag georganiseerd in de Vlakkenburg, een oude boerderij aan de Essendijk, midden in het plangebied. Tijdens deze middag zijn drie schaalniveaus benoemd: het schaalniveau van de omringende wijken, van het eiland van IJsselmonde en de Rotterdamse regio. In de oude stal kwam het gesprek goed op gang. ‘Wij moeten aansluiting vinden bij bestaande maatschappelijke programma’s uit bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid’, aldus Wouter den Hengst, projectleider van de provincie Zuid-Holland. Sandra de Bont, stedenbouwkundige voor Rotterdam Zuid bij Stadsontwikkeling benoemt haar zorg hoe de Rotterdamse jeugd letterlijk in beweging te krijgen, om zo obesitas tegen te gaan. ‘Buijtenland lijkt nu nog erg ver weg, maar als de Groene verbinding (fietsbrug over de A15)  is opgeleverd ben je er zo’, verduidelijkt Wim Leussink op de kaart. De bijeenkomst leverde veel suggesties op voor koppelingen, waarbij ook de partijen genoemd zijn die daarbij betrokken moeten worden.