Nieuws

Nieuwe afstudeerder: Antal Bos

Sinds februari werkt student architectuur Antal Bos van de TU Delft op de Veldacademie aan zijn afstudeer opdracht: Urban Interface; transformatie van de afval verbrandingsinstallatie tot een locatie voor zelfstandig ondernemers en leerwerk trajecten.

De opgave sluit aan op het onderzoek “Onderweg naar Urban Interfaces” uitgevoerd door Dr. Sebastian Olma in opdracht van de Gemeente Rotterdam.

Urban interfaces zijn werkomgevingendie de ruimtelijke en organisatorische innovatiekracht van de creatieve economie overbrengen op andere sectoren van de economie. Het concept urban interfacesis een nieuwe benadering van creativiteit en ondernemerschap op het gebied van stadsontwikkeling.

Antal Bos

Antal Bos onderzoekt het concept urban interfacesaan de casus van de afval verbrandingsinstallatie aan de Brielselaan te Oud Charlois. De afval verbrandingsinstallatie (AVI) is leeg komen te staan door terugloop van het aanbod bedrijfsafval. De AVI  is de eerste van een reeks bedrijven aan de kade van de Maashaven die zijn deuren zal sluiten. In de komende jaren zullen ook de aangrenzende bedrijven verdwijnen en ontstaat er een desolate leegte die net als nu de gehele Maashaven afsluit van de wijk Oud Charlois.

De relatie met de haven is dan volledig verbroken en moet Oud Charlois opzoek naar nieuwe banden met het bedrijfsleven. Door de AVI  open te stellen voor mensen die een bedrijf willen starten of voor jongeren die de reguliere school hebben verlaten en een echte uitdaging zoeken, komt deze relatie terug in de wijk.

De locatie kan een reactor worden van ideeën en een aanjager voor de locale economie. Breng het werk terug in de wijk en geef de jonge ondernemers een kans. Dit kan in de vorm van horeca opleidingen, clustering van zorg, ruimte voor experiment in ondernemen en bijvoorbeeld  jachtbouw in de eigen overdekte binnenhaven.