Nieuws

Onderzoek Talentontwikkeling Deelgemeente Prins Alexander gepubliceerd

Het Rapport van het kwalitatief behoefteonderzoek naar mogelijkheden voor Talentontwikkeling in opdracht van de Deelgemeente Prins Alexander is gepubliceerd.  Middels een enquête onder ouders en een workshop bij kinderen is achterhaald welke voorzieningen kinderen gebruiken en wat de wensen zijn.

Talent

De eerste focus ligt daarbij op kinderen in de bovenbouw van de basisschool. Voor kinderen in de groepen 6 en 7 is een interactieve workshop ontwikkeld waarbij twee medewerkers van Veldacademie als onderzoeker verkleed (witte jas, bril) de klas binnenkomen. Hierin leren de leerlingen wat onderzoeken is en door elkaar te ondervragen op het thema 'talent en hobby' halen ze de informatie bij hun klasgenoten naar voren.

Output vormt in combinatie met de online ouderenquête en een kwantitatieve inventarisatie die voor de verschillende wijken is uitgevoerd de input voor een advies aan de deelgemeente.

Kinderen