Nieuws

Sociale netwerken Hart van Zuid

Hart van Zuid wil het centrum voor Zuid worden dat recht doet aan de kansen en mogelijkheden van het gebied: Een volwaardig centrumgebied dat uitnodigt om er naar toe te gaan en er te blijven. Nu vinden veel mensen de omgeving rondom Ahoy, Zuidplein en het Motorstraatgebied niet prettig en heeft het weinig uitstraling. Hart Sociaal wil de sociale component en potentie van het gebied tonen en versterken samen met alle partijen die hiervoor belangrijk zijn.

Kaartje

In september 2011 heeft de Veldacademie in opdracht van Stadsontwikkeling onderzoek verricht naar het gebruik en de waardering van de openbare ruimte rondom winkelcentrum Zuidplein door bewoners uit de omliggende wijken (Zie artikel: ‘Naar een kloppend hart’). Dit onderzoek is gedaan in het kader van de aanbesteding voor de revitalisering van Hart op Zuid.

Een van de doelen van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid is het verbeteren van de uitstraling van de plek met haar gebouwen en buitenruimten. Deze dienen aantrekkelijk en aansprekend te zijn. Het gebied moet in de toekomst uitnodigen om langduriger te verblijven en moet mogelijkheden bieden voor informele ontmoetingen en actieve deelname. Daarvoor is een aantrekkelijk en samenhangend stedelijk weefsel nodig dat programma’s, gebieden en daardoor vooral mensen verbindt. Een sociale programmering is essentieel onderdeel van de revitalisering van Hart op Zuid.

Verschillende partijen rond Hart van Zuid werken al succesvol samen, toch liggen er in het gebied veel onbenutte kansen. Een eerste stap naar de uitvoering van het programma is het verkennen en inventariseren van mogelijke partners in het gebied. Veel partijen zijn door eerdere samenwerking al bekend maar er ontbreekt een goed overzicht over doelstellingen, programma, inzet en slagkracht van de verschillende organisaties.

Aan de Veldacademie is gevraagd om de potentie van de actieve netwerkpartners in kaart te brengen en te onderzoeken of er verbanden te leggen zijn met partijen in het gebied die op dit moment nog niet in beeld zijn.

Op 19 juni organiseerde Liese Vonk, programmamanager bij de Gemeente Rotterdam, een workshop, als aftrap voor dit project . Tijdens deze workshops konden verschillende partijen, die betrokken zijn bij Hart van Zuid, in de vorm van ‘speeddating’ met elkaar kennis maken en ontdekken waar samenwerking mogelijk is.  Deze workshop heeft geleid tot een drietal concrete activiteiten voor het programma Hart van Zuid. De Veldacademie gaat deze partijen interviewen om het netwerk in kaart te brengen.

De resultaten van dit onderzoek zullen medio oktober bekend zijn.