Nieuws

Afstudeerders werken aan de stad

Veldacademie koppelt regulier onderwijs aan actuele stedelijke opgaves. Dit met het doel studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de beroepspraktijk, terwijl tegelijkertijd processen van wijkontwikkeling vernieuwd, versnelt en verbeterd kunnen worden. Ook in het afgelopen semester heeft dit weer geleid tot verrassende afstudeerprojecten met realistische en veelal direct toepasbare uitkomsten.

Afstudeerders

Aansluitend bij actuele maatschappelijke veranderingen gaan de afstudeerprojecten over belangrijke thema’s zoals wonen en zorg en herbestemming van leegstaande zorggebouwen en kerken. Bij alle opgaven wordt de relatie met de wijk en betekenis voor de gebruiker uitgebreid onderzocht. Hieruit ontstaan nieuwe programma’s die de wijk met de stad of zelfs internationaal verbinden. Zie hier het hele overzicht van recente afstudeerprojecten.

Ondertussen zijn nieuwe studenten van onder andere TUDelft, Universiteit Utrecht en Hogeschool Rotterdam begonnen met uiteenlopende projecten. Wederom gaat een groep architectuurstudenten kijken naar nieuwe mogelijkheden voor verbetering van de bestaande woningvoorraad, maar dit keer in de Eilandenbuurt, Carnisse. Zij worden vergezeld door studenten sociale geografie.

Daarnaast zijn de fris gestarte Veldacademiestudenten op zoek naar mogelijke afstudeeropgaven op het thema leegstand en herbestemming binnen de context van transitie wonen en zorg.

Aanknopingspunten met praktijkopgaven zijn zeer welkom en Veldacademie staat altijd open voor suggesties.

 

Overzicht afstudeerprojecten

 

Lisanne van der Linden (EUR)

Voor haar masterthesis bestuurskunde, analyseerde Lisanne de herontwikkeling van de RET remise. Dit vanuit de vraagstelling in hoeverre door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid gestelde beleidsdoelen in dit project gerealiseerd worden. Bovendien werd een nauwkeurige procesanalyse vervaardigd. De Stichting Handelscompagnie Sluisjesdijk, ontwikkelaar van het pand, past de aanbevelingen van de analyse toe met het oog op optimalisatie van het ontwikkelproces.

 

Fabian van Aerschot en Milou Joosten (TU-Delft)

Fabian en Milou keken in samenwerking met eigenaar Woonbron naar herontwikkelingsmogelijkheden voor woongebouw de Kreek. Waar Milou zich concentreerde op het nieuwe wonen voor senioren, koppelde Fabian in zijn studie de thema’s jeugdwerkloosheid, energiearmoede en leegstand met elkaar. Hij ontwikkelde het concept van het ‘’wijkenergiegebouw’’, waar jongeren opgeleid worden in het isoleren en verduurzamen van bestaande woningen, en waar start-ups van gerelateerde ondernemingen gefaciliteerd worden. Fabian heeft onlangs zijn afstudeerwerk als casus ingebracht bij een door hem geleide workshop met medewerkers van Stedin/Joulz, thema decentralisatie van de energievoorziening. Binnenkort vinden vervolgactiviteiten plaats.

 

Anne Schaap (TU-Delft)
Anne Schaap ontwikkelde een sociaal-fysieke interventie op Katendrecht, door middel van de ontwikkeling van een Circusschool. De school heeft een belangrijke wijkfunctie voor kinderen in de buurt, en past uitstekend binnen de doelstellingen van de Pijler Talentontwikkeling van het NPRZ, met aansluiting op de Children’s Zones. Op basis van de opgedane kennis is Anne recentelijk gevraagd te assisteren bij een onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuw type brede school in Oud Crooswijk.

 

Lars van den Hoeve

Als bachelorstudent planologie aan de Universiteit van Utrecht, heeft Lars zich bezig gehouden met de vraag hoe historische waardes in de wijk Oud Charlois van invloed kunnen zijn op de herontwikkeling van de wijk. Hij ontwikkelde een integrale analysemethodiek, en combineerde dit met door Veldacademie ontwikkelde Leefveldenanalyse. Hiervoor is hij in contact gekomen met de bewoners uit de wijk Oud-Charlois door een groot aantal workshops te doen op bekende locaties zoals het wijkgebouw en de Nieuwe Nachtegaal.

 

Gerdien van der Graaff

Gerdien onderzocht hoe bestaande naoorlogse kerkgebouwen een nieuwe betekenis in wijkontwikkeling kunnen vervullen. Zij bracht de gehele Rotterdamse voorraad in kaart, en keek met name naar de mogelijkheden van doorbestemming; hoe kunnen religieuze functies en andere voorzieningen met elkaar gecombineerd worden? De Goede Herderkerk in Schiebroek vormde de casus voor uitwerking. Diverse partijen in de wijk, waaronder zorgaanbieders en welzijnsorganisaties tonen interesse om met Gerdien verder te kijken.

 

Spangen
Het monumentale Justus van Effenblok in Spangen vormde het decor voor de vakoefening van Dave, Karina, Simone en Lysander (TU-Delft). Vanuit het leegstaande badhuis in het complex hebben zij een uitgebreide wijkanalyse vervaardigd. In het badhuis, beschikbaar gesteld door Woningcorporatie Woonstad, ontvingen de studenten bewoners en ondernemers uit de wijk.

 

Atlas vogelbuurt

Voor een afstudeerproject in de vogelbuurt bivakkeerde een groep studenten van de afdeling RMIT, TU-Delft (renovatie, modificatie, interventie en transformatie) in een leegstaande woning in de Vogelbuurt in Carnisse. Het door Woonbron beschikbaar gestelde appartement werd gebruikt als huiskamer voor de wijk, waarbij bewoners op het ‘’spreekuur’’ kwamen om te vertellen over het dagelijks leven in de wijk. De studenten passen de opgedane kennis toe in hun ontwerp voor herontwikkeling van bestaande particuliere woningen in Carnisse. De eindresultaten worden in juni verwacht, in de loop van september wordt rondom de uitkomsten een conferentie georganiseerd met beleidsmakers en uitvoerende partijen.