Nieuws

De AVR reactor - Antal Bos

Veldacademie feliciteert Antal Bos met zijn afstuderen.

Antal

De oude afvalverbrander aan de Brielselaan is kortgeleden stilgelegd en kan zeer goed worden hergebruikt. De rookgasreiniger aan de voorzijde en de kraanbaan in het midden samen met zijn schoorstenen zijn elementen die het kenmerkende karakter van de fabriek aanduiden.

Door hier vier nieuwe volumes aan toe te voegen met hierin een programma van leerwerk opleidingen met een werkplaats ontstaat er een voorpost voor de opleidingen in de regio.  Onder andere “Bouw en Interieur”, Jachtbouw en Haventechnologie” en “ Zorg en Welzijn” zijn functies die vanuit de wijkeconomie zeer gewenst zullen zijn. Jongeren zullen zelf het voorbeeld geven welke opleiding mogelijk is doordat de scholen zijn gekoppeld aan de kraanbaan. De nieuwe scholen zullen geheel transparant zijn en door grote glazen etalages aan de kraanbaan zijde kunnen jongeren duidelijk zien wat opleidingen inhouden en worden zo eerder gemotiveerd om een opleiding te volgen.

Deze kraanbaan is tevens de nieuwe verbinding naar Katendrecht doordat hierin een brug wordt gehangen die doorloopt in een hangbrug over de Maashaven. Zo zien bezoekers en passanten van de locatie gelijk welke functies aanwezig zijn en welke opleidingen er worden gegeven.

Rotterdam Zuid kent vele problemen die zich concentreren in de arbeiderswijken rondom de oude havens. Door enorme schooluitval en jeugdwerkloosheid ontstaat er de kans van een verloren generatie die geen aansluiting zal vinden met de arbeidsmarkt. Daarnaast is het voor bedrijven steeds lastiger om gekwalificeerd personeel te vinden.

Als reactie op de on-Nederlandse problemen is er een nationaal programma opgesteld dat advies heeft uitgebracht op onderwijs, economische versterking en fysieke kwaliteitsverbetering. De Kwaliteitssprong Zuid van Deetman en Mans,  waar op de pijler onderwijs wordt gesteld dat doorlopende leerlijnen en ambacht in de wijken moet worden gestimuleerd. Ondertussen zijn er in Rotterdam veel praktijkgerichte opleidingen opgezet en bieden jongeren de mogelijkheid om werkend een opleiding te volgen. Toch bieden deze opleidingen vaak alleen stageplaatsen en zijn ze veelal aan de randen van de stad gelokaliseerd.