Nieuws

Veel interesse voor Kennismarkt van Energielab

Het Energielab is een initiatief van Cofely, Havenbedrijf Rotterdam en Veldacademie, in samenwerking met BPG- ITS en het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS, Erasmus Universiteit Rotterdam). Het doel van Energielab is een gedeeltelijk- zelfvoorzienend, veerkrachtig en duurzaam vestigingsklimaat op de Sluisjesdijkpier te bevorderen, minder energie in de toekomst te verspillen, minder CO2 uit te stoten en bij te dragen aan het sociaal economisch welzijn van de aangrenzende wijken. Er worden programma's, projecten en producten ontwikkeld door en voor de verschillende ondernemers.

Energiemarkt

Op 28 januari jl. werd de eerste Energie-Kennismarkt georganiseerd in het voormalige RET gebouw aan de Waalhaven Oostzijde. Dit gebouw wordt momenteel door Stichting Handelscompagnie Sluisjesdijk middels leer- werk trajecten, en in samenwerking met ondernemers in het gebied, gerenoveerd. De stichting wil met de herontwikkeling een brug slaan tussen de wijk en de haven met praktijkonderwijs.

Op de markt annex Nieuwjaars borrel hadden Cofely, BPG ITS, Havenbedrijf Rotterdam, RET, Waterschap Hollandse Delta, Dave Dekker, Warmtebedrijf Rotterdam en Watertaxi Rotterdam ieder een eigen stand. Zij presenteerden hun visie op het gebied van energiebesparing, duurzaam bouwen, sociale ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen, vestigingsklimaat, zelfredzaamheid en participatie aan elkaar en aan de bezoekers van de markt.

Leerlingen van de praktijkopleiding LMC PrO verzorgden biologische hapjes en drankjes, terwijl de post graduate studenten van IHS interviews afnamen met alle partijen om de werkelijke wensen en behoeftes van de ondernemers te doorgronden. Zij gaan de komende maanden aan de slag met het formuleren van een aantal concrete adviezen.

Het Energielab fungeert als platform voor kennisdeling met betrekking tot duurzame gebiedsontwikkeling en productontwikkeling, met als doel gemeenschappelijke ideeën te realiseren. Er zal dan ook zeker een vervolg komen op deze geslaagde middag. Op de website www.sluisjesdijkpier.nl zijn de ontwikkelingen te volgen.

Interesse om kennis te maken met Energielab? Mail naar: info@sluisjesdijkpier.nl