Nieuws

Wijkbewoners doen mee met GPS-tracking

De afgelopen weken zijn de bewegingspatronen van een 40-tal wijkbewoners (55+) in kaart gebracht. Deelnemers aan het onderzoek kregen gedurende 7 dagen hiertoe een GPS-ontvanger mee.

De tracks (bewegingen) worden binnenkort ingelezen in het gemeentelijke GIS Web en geanalyseerd. De tracks geven uitkomst over route, vervoersmiddel, tijdstip en duur van het verblijf. Het GPS-onderzoek wordt aangevuld met enquêtes, interviews en de inbreng van een klankbordgroep.

Het veldwerk wordt uitgevoerd door studenen van de TU Delft. Op 21 mei presenteerden de studenten de eerste resultaten aan de deelnemers van het onderzoek. Besproken werd onder andere waarom bepaalde routes werden afgelegd en van welke voorzieningen gebruik werd gemaakt.

Als opdrachtgever van het onderzoek fungeren de deelgemeente Charlois, de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, woningcorporaties, zorgverleners en diverse belangenpartijen. De ontwikkelaar van de Grote Woontest, SmartAgent Company, participeert ook in het onderzoek.

Wij nodigen u van harte uit de presentatie van het onderzoek op 18 juni  aanstaande bij te wonen in de Veldacademie aan de Grondherendijk 13! (begin:13.00u)

Voor vragen kunt u contact opnemen met Otto Trienekens via info@veldacademie.nl

Voor meer informatie over woonservicegebieden Rotterdam:

www.rotterdam.nl/woonservicegebieden

Gerelateerde artikelen:

Start ontwikkeling woonservicegebied Oud Charlois

Veldacademie op conferentie woonservicegebieden

Resultaten Assited Living 

Assited Living

 

GPS Kaartje