Nieuws

Workshop Gouwplein

Workshop inrichting Gouwplein groot succes

In het kader van de Wijkarena Oud Charlois heeft een groep enthousiaste deelnemers het initiatief genomen op geheel vernieuwende wijze een ontwerp te maken voor het Gouwplein. Deze groep wordt door de Veldacademie gefaciliteerd.

In februari werden meer dan tweehonderd bewoners door de deelnemers gevraagd om ideeën voor de inrichting van het Gouwplein aan te dragen. De reactie was groot, veel bewoners gaven gehoor en leverden tekeningen of collages in. Uit de ingediende voorstellen werden in het vervolg een aantal thema’s gedestilleerd: sport/spelen, groen, ontmoeten, alle leeftijden en verkeer.

Op woensdag 24 maart van 18u30 tot 21u00 heeft op de Veldacademie een workshop plaatsgevonden waarin de bewoners werden uitgenodigd om ideeën voor de inrichting van het Gouwplein op basis van de thema’s verder uit te werken.

De opkomst was groot - er waren zeker 25 bewoners gekomen waaronder veel nieuwe gezichten. Dit leverde een zeer rijke discussie op waarin uiteenlopende onderwerpen aan bod kwamen; van gezamenlijke hondenpoep ergernissen, tot het ontwerp van zitbanken en een speeldernis. De locatie waar eventueel een nieuwe moskee kan komen werd aangekondigd, wat door alle deelnemers als een grote kans werd gezien voor het plein. Op de workshop was ook een sneltekenares aanwezig die de ideeën op verschillende tekeningen verbeelde. Alle deelnemers hebben een kopie van deze tekeningen mee naar huis gekregen en binnenkort zijn ze te zien in de etalages aan het Gouwplein.

Gouwplein bord

De resultaten van de workshop worden opgenomen in een programma van eisen. Onder leiding van de Veldacademie wordt door een stedenbouwkundig ontwerper van dS+V het programma van eisen vertaald in een ontwerpvoorstel waarin alle initiatieven uit de wijk ruimte krijgen. Het resultaat hiervan zal weer aan de bewoners en gebruikers van het Gouwplein worden voorgelegd.

De resultaten van de workshop zijn gepresenteerd in de lege etalages aan het Gouwplein.