Nieuws

Naar een kloppend hart

In opdracht van het projectbureau Hart van Zuid heeft Veldacademie aanbevelingen en randvoorwaardes opgesteld voor het consortium dat Zuidplein en omgeving zal herontwikkelen. Ruim 400 bezoekers is gevraagd naar gebruik en waardering van de buitenruimte. Een langer verblijf in het nieuwe Hart van Zuid en daarmee een betere aansluiting van het gebied op aangrenzende woongebieden vormt de belangrijkste doelstelling.

Hart van zuid bij nacht

Wekelijks wordt het gebied rondom winkelcentrum Zuidplein bezocht door meer dan 183.000 mensen. Het veldonderzoek is opgezet en uitgevoerd door een vijftal studenten van de faculteit bouwkunde van de TU Delft. Zij hebben met 400 bezoekers van het gebied vragenlijsten ingevuld en looproutes opgetekend. Opvallend was respondenten zelden konden aangeven wat zij precies onder de buitenruimte verstonden. Het Zuidplein werd niet als één ruimte gezien en vaak verward met de binnenruimte van het winkelcentrum.

Machiel van Dorst, deskundige op het gebied van omgevingspsychologie aan de TU Delft, concludeert dat de openbare ruimte relatief goed wordt beoordeeld omdat mensen de ruimte louter functioneel zien. Dit wordt bevestigd door de gemiddeld korte tijd die men in de buitenruimte doorbrengt. De veronderstelling dat het gebied zeer negatief gewaardeerd wordt, onder andere vanwege de onaantrekkelijke nachtsituatie, blijkt ten dele juist. Daar mensen het gebied überhaupt niet bezoeken s ’avonds delen zij deze ervaring niet!

De buitenruimte functioneert prima om op de bus te wachten, om boodschappen te doen of om naar het werk te gaan. Maar niemand haalt het in zijn hoofd er voor een langere periode te verblijven, laat staan na sluitingstijd. Wil men dat passanten bezoekers worden dan zal de buitenruimte moeten transformeren tot verblijfsruimte met dito inrichting. Een aantrekkelijke mix van voorzieningen is hierbij noodzakelijk om een diverse groep van gebruikers aan te trekken.

Als het aan de ondervraagden ligt is er desondanks genoeg ruimte voor verbetering van Hart van Zuid. Zo vertelt een man die met zijn vier kinderen door het gebied loopt dat hij als moslim behoefte heeft aan alcoholvrije ontmoetingsplekken voor zijn gezin. Ook zijn er ideeën voor het winkelcentrum zelf: “Het dak moet eraf! Buiten winkelen is veel natuurlijker”, zegt een winkelende man van 57.

Partner:

TU Delft

Links:

Rapport VA: Naar een Kloppend Hart

Rapport VA: Netwerkanalyse Hart van Zuid