Nieuws

Onderzoek woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk van start gegaan

Het onderzoek naar de inrichting van een aantal wijken tot woonservicegebied is deze week definitief van start gegaan. Het onderzoek is uit opdracht van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk en zal naar verwachting worden uitgebreid naar andere woonservice gebieden in Rotterdam.

Doelgroep van het onderzoek zijn senioren (55+) en zorgbehoevenden, waarbij rekening moet worden gehouden met de verschillende bevolkingsgroepen in deze wijken.

Het onderzoeksgebied bestaat uit: West Kralingen, Oud Crooswijk en Kralingen Oost.

pand vlietlaan

De deelgemeente stelde een tweeledige opdracht op. Ten eerste is er vraag naar een grondig inventarisatieonderzoek naar de voorzieningen van woning, zorg en welzijn en belangen van gebruikers. Daarnaast gaat het om procesontwerp, waarbij de vraag gesteld wordt hoe het proces op structurele wijze ontwikkeld kan worden zodat de eindgebruiker zelf gaat zorgen voor de instandhouding van deze belangen.

Dit gebeurt door middel van kwantitatieve en kwalitatieve analyse met gebruik van meervoudige onderzoeksmethodiek (veldwerk). Bovendien wordt er vanuit een locatie gewerkt midden in het desbetreffende gebied om het veldwerk optimaal uit te kunnen voeren. De woningcorporatie heeft een pand aan de Vlietlaan ter beschikking gesteld.

Voor dit onderzoek is er een samenwerking aangegaan met TNO en de Hogeschool Rotterdam.