Nieuws

Over het dagelijks leven in Oud Charlois

Op vrijdag 4 september vond op de Veldacademie wederom een confrontatiecollege plaats. Studenten van de Faculteit Bouwkunde  worden middels het project "Ontwerpstrategieën voor probleemwijken" in aanraking gebracht met de werkelijke problemen en kwaliteiten van de wijk en haar bewoners. De aanwezigheid van uiteenlopende sprekers uit het veld geeft een brede kijk op het dagelijks leven en werken in de wijk.

Confrontatie college

Vooral Irma Bijl (gebiedsmanager deelgemeente) en Ed Goverde (dagelijks bestuur deelgemeente Oud Charlois) zien de aanwezigheid van kunstenaars als een grote kans van de wijk. Ook Jikke Vergragt van Woningcorporatie Woonstad kan op basis van eigen onderzoek en ervaring bevestigen dat er veel verborgen talenten zitten en wil de creatieve gemeenschap in de wijk steunen.

Cees den Bakker (teamleider Sociaal Pension) en Michiel van der Pols (stadsmarinier ) vertellen over de problemen van de wijk. Volgens hun is Oud Charlois een kansarme wijk en is er vooral daardoor veel overlast door jongeren en drugs. Meer investeren in onderwijsinstellingen zou de jongeren mogelijk van straat kunnen halen. Barend Rombout (Bureau Frontlijn) benadrukte dat het ontbreekt aan lange termijn visie op de problemen. Heel veel ontwikkelingen zijn zo voorspelbaar maar we doen er niets mee. We denken nu te defensief en teveel in het heden.

Bewoners Tom en Steef schetsen een ietwat lichter beeld van de wijk. Er zijn weliswaar dingen veranderd, maar onveilig voelen zij zich niet. De mengeling van verschillende culturen ervaren zij als prettig.

Alle sprekers zijn het ermee eens dat de bestaande woningvoorraad wel een probleem is. Huisjesmelkers zorgen ervoor dat er te veel bewoners in de panden zitten en dit leidt tot een slordig gezicht en overlast. Ook is de woningvoorraad grotendeels verouderd en is er dringend behoefte aan grondige renovaties.

Met de informatie en indrukken die de studenten hebben verkregen gaan zij nu aan de slag. Op basis van verder onderzoek zullen zij voorstellen indienen om te wijk te verbeteren: problemen aanpakken en kansen benutten.

Op 16 oktober zullen de plannen gepresenteerd worden op de Veldacademie. Alle geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom!

Lees hier het verslag van Mike Emmerik (TU-Student), inclusief diverse waardevolle sprekerscitaten. (engelstalig)

Lees hier het verslag van Yara Crobach (TU-Student), inclusief de publieksvragen.

 

 

 

==UPDATE 16 Oktober 2009==  De Plannen!

Ontwerpstrategiën voor probleemwijken