Nieuws

Veiligheidsbeleving van de Sluisjesdijk

Op 14 april 2014 vond op de Veldacademie de eindconferentie plaats van een onderzoek naar de veiligheid en veiligheidsbeleving op de Sluisjesdijk in Rotterdam. Zeventien masterstudenten Criminologie van de Universiteit Leiden presenteerden hun belangrijkste bevindingen en aanbevelingen aan Kees Kleinhout, gebiedsmanager bij Havenbedrijf Rotterdam en opdrachtgever van het onderzoek, en andere belanghebbenden.

Het onderzoek ving op maandag 10 maart aan met een startbijeenkomst waarin de veiligheidsproblemen op de Sluisjesdijk werden geïntroduceerd. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden ook de ondernemersvereniging, de bewonersvereniging en de wijkagent hun visie op de veiligheid op en rondom de Sluisjesdijk.

Veiligheidsbeleving Sluisjesdijk

Onderzoek
De onderzoekvraag voor de studenten was als volgt geformuleerd:

Hoe beleven de gebruikers van de Sluisjesdijk – ondernemers, omwonenden, bezoekers van buiten – de veiligheid op en rondom de Sluisjesdijk, en hoe kan de veiligheidsbeleving worden verbeterd?

Binnen deze overkoepelende onderzoeksvraag formuleerden de studenten hun eigen deelvraag, afhankelijk van hun eigen interesse en observaties. De bevindingen en aanbevelingen richten zich dan ook op diverse thema’s zoals de verkeersveiligheid (waaronder straatraces), sociale interacties en publieke familiariteit, de fysieke inrichting van de Sluisjesdijk, de beveiligingsmaatregelen die bedrijven treffen, mogelijkheden voor het aantrekken van recreatie en de creatieve sector, overlast van hangjongeren, en het imago van de pier.

Veldwerk
Gedurende vijf weken in maart en april deden de studenten onderzoek op de Sluisjesdijk. Elke week brachten zij minstens vier uur door op de pier voor hun veldwerk. Samen interviewden de studenten 114 mensen, waaronder 63 ondernemers/werknemers, 33 bezoekers (vissers, jongeren, wandelaars) en 18 bewoners van de St. Jansflat. Daarnaast observeerde zij elke week de Sluisjesdijk. Ze keken tijdens de observaties onder meer naar de fysieke staat van de omgeving (bijv. rommel, beveiliging), het verkeer en sociale omgang tussen aanwezige mensen. Na vijf weken onderzoek analyseerden de studenten hun interviews en observaties en formuleerden zij aanbevelingen voor de opdrachtgever en andere relevante partijen. In drie groepen hebben de studenten deze aanbevelingen vervolgens gepresenteerd aan de opdrachtgever en andere belanghebbenden.

Presentatie team A

Presentatie team B

Presentatie team C

Onderwijsproject
Dit onderwijsproject maakte deel uit van het vak Rechtshandhaving en veiligheidsbeleving in grote steden, onderdeel van de afstudeerrichting Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving (master Criminaliteit en rechtshandhaving) aan de Universiteit Leiden.