Nieuws

Bewoners geven college

Begin februari ging het project "Ontwerpstrategieën voor probleemwijken" van start. Gedurende dit project zullen bachelor studenten (MSC leerstoel "Urban design and city analysis") (faculteit bouwkunde, TU Delft) zich verdiepen in het bestaande leefmilieu van Oud Charlois. Op basis van het onderzoek worden ontwerp strategieën ontwikkeld.

De leerlingen van College Nieuw Zuid presenteren hun ideeen over de wijk

De aftrap van project werd gevormd door een zogenaamd "confrontatiecollege", dat plaatsvond op de Veldacademie. Studenten, bewoners, wijkbetrokkenen en belangstellenden werden hier bij elkaar gebracht. Gedurende de ochtend hebben diverse sprekers uit de wijk leven en werken in de wijk vanuit hun eigen invalshoek belicht. Achtereenvolgens spraken Ivo van den Baar (kunstenaar/ondernemer, bewoner), Paul van Oers (docent College Nieuw Zuid) en de twee leerlingen Maida Pasalic en Wesley Piergolam, Aart de Gast (horecaondernemer "Hof van Charlois") Carla Lee (vrijwilligster uit de buurtwinkel en bewoonster), Cor Korpel (bouwinspecteur), Rob van Vliet en Sebastiaan Oskam (Bureau Frontlijn Gemeente Rotterdam). Aan de hand van de voordrachten werd er intensief over uiteenlopende vragen gediscussieerd.

Discussie met Ivo van den Baar

Uit de bijdrages van de buurtbewoners werd duidelijk dat het naast de aanwezige sociale problemen evenzo gaat om een imagoprobleem. Ook al is er de afgelopen jaren duidelijke vooruitgang geboekt op onder andere het gebied veiligheid, Oud Charlois wordt nog steeds verbonden met de trefwoorden "crimineel" en "onveilig". Deze omschrijving komt echter niet overeen met hoe de bewoners hun wijk ervaren. De problemen die de bewoners zelf aanwijzen zijn onder andere:

 

- weinig aantrekkelijke bedrijvigheid en horeca voor bezoekers uit andere stadsdelen
- panden en kavels die langdurig leegstaan en het straatbeeld negatief beïnvloeden
- door het gebrek aan een centrale verzamelplek/voorzieningen voor jongeren ontstaan er groepjes "hangjongeren" die als lastig worden ervaren

Met de verkregen informatie zullen de studenten een opgave formuleren met als centrale doelstelling het analyseren en vooral verbeteren van de genoemde problemen. Op 20 maart zullen de studenten hun (ruimtelijke)voorstellen in aanwezigheid van de bovengenoemde wijkbewoners en overige belangstellenden presenteren.

Bekijk de resultaten