Nieuws

Wijkarena Gouwplein: Samenscholen Geboden!

Het  projectvoorstel "Samenscholen Geboden!" van Veldacademie student Jurrian Arnold is geselecteerd als input voor de ''wijkarena Gouwplein". In samenwerking met onderzoekers van het Dutch Research Institute For Transition (DRIFT) wordt een innovatief realisatieproces voorbereid in het kader van de herinrichting van deze complex openbare ruimte. Er zal hierbij een cruciale rol zijn weggelegd voor directe belanghebbenden en omwonenden.

Platt

Presentatie Samenscholen Geboden

Meer over ''Samenscholen Geboden":

verassende wijkvisies

Meer over DRIFT:

DRIFT