Nieuws

Talent in ontwikkeling in de RET-remise

Rotterdam-Zuid is een gebied met een aantal unieke eigenschappen. Om de complexe problemen hier op te lossen heeft het Rijk een Nationaal Programma opgezet dat bestaat uit drie pijlers. Lisanne van der Linden (22) heeft zich tijdens haar afstudeeronderzoek bezig gehouden met de pijler talentontwikkeling. Zij werd hierbij beleid door dr. Rebecca Moody. In het kader van haar bestuurskundemaster Governance en Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft zij de volgende onderzoeksvraag beantwoord: “Wat zijn de percepties van actoren rond de ontwikkeling van de voormalige RET-Remise als plek waar de pijler talentontwikkeling uit het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid tot uiting komt en welke scenario’s zijn daarbij te onderscheiden?”

Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft Lisanne een half jaar stage gelopen bij Veldacademie. Deze partij maakt deel uit van het netwerk dat in het voormalige kantoorpand van de RET-Remise de relatie tussen de ondernemers op de Sluisjesdijk en de mensen uit de wijk wil verstevigen. Door met meerdere partijen samen te werken en daarbij aan te sluiten bij het Nationaal Programma moet meer levendigheid in het gebied ontstaan en de aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren.

Door middel van het bestuderen van documenten en het houden van interviews heeft Lisanne een netwerkanalyse uitgevoerd. Hierbij is het netwerk in kaart gebracht en gekeken naar de bronnen, belangen, percepties, afhankelijkheden en strategieën van de verschillende partijen. Ook heeft zij gekeken welke zekerheden en onzekerheden de verschillende partners ervaren. Deze zijn samengebracht in vier scenario’s. Zij schetsen mogelijke toekomstbeelden voor de RET-Remise. Uit de verschillende interviews kwamen twee onzekerheden duidelijk naar voren. Hierbij ging het om de financiering van het gehele project en om het vinden van aansluiting bij het Nationaal Programma. Door van beide onzekerheden de extremen te nemen, ontstaat een kwadrantenstudie waarbij de volgende vier scenario’s zijn ontstaan:

  1. Charlois got talent; het netwerk verkeert in een luxe positie, doordat er zowel voldoende financiën zijn als dat er aansluiting is gevonden bij de pijler talentontwikkeling. Hierdoor kan het netwerk zich volledig richten op de inrichting van het pand en de ontwikkeling van talent uit Charlois.

  2. Talentenjacht; bij dit scenario is er geen aansluiting gevonden bij het Nationaal Programma. Het netwerk beschikt echter wel over voldoende financiële middelen om de projecten op te starten. Daarvoor moeten ze zelf actief ‘op jacht’ naar talenten. Ze kunnen hiervoor geen gebruik maken van het netwerk van het Nationaal Programma. Al hun eigen contacten moeten worden ingezet op zoek naar de juiste doelgroep.

  3. Talent in ontwikkeling; hier is de situatie omgedraaid. Er is wel aansluiting gevonden bij het Nationaal Programma, maar het ontbreekt aan de financiële middelen. Het exploiteren van het pand en het inzetten van talent is nog in ontwikkeling.

  4. Ongekend talent; de doorgang van het project is in gevaar. Door het ontbreken van financiën en aansluiting bij het Nationaal Programma is het netwerk helemaal op zichzelf aangewezen. Het gevaar hiervan is dat het talent in Charlois niet tot ontwikkeling komt.

Eind november 2013 is Lisanne met dit onderzoek afgestudeerd als Bestuurskundige. “Het was heel interessant om dit netwerk te onderzoeken. Rotterdam-Zuid is een complex gebied. Juist deze complexiteit maakt het zo boeiend. Ik heb gemerkt dat mijn hart ligt bij (sociale) complexe problemen waarbij de overheid een rol speelt. Ik zou me daar graag verder in willen ontwikkelen.”