Nieuws

Woonservicegebied Oud-Charlois

Eindrapportage Assisted Living

  

GPS_tracking_seniors from veldacademie on Vimeo.

Hoe gebruiken mensen daadwerkelijk een wijk en haar faciliteiten? Wat betekent dit voor de ontmoetingskwaliteit? Master studenten van de TU Delft hebben in de periode mei-juni 2010 een groep senioren uit Oud-Charlois en omgeving gevolgd met GPS zenders. De beweegpatronen van de bewoners beslaan een periode van ca. 1 week. Deze beweegpatronen worden momenteel nauwkeurig geanalyseerd op diverse aspecten, die van belang zijn voor de ontwikkeling van ‘Woonservicegebied Oud-Charlois’.  De resultaten van het onderzoek worden binnenkort gepresenteerd aan de partijen die met de daadwerkelijke uitvoering van het woonservicegebied bezig zijn, onder andere corporaties, ontwikkelaars, belangengroepen en deelgemeente. De eindrapportage zal tevens op deze site gepubliceerd worden. Bovenstaande animatie geeft een eerste blik in het onderzoek.

De studenten hebben op basis van het onderzoek tevens enkele ontwikkelscenario’s bedacht. De klankbordgroep, bestaande uit de gevolgde senioren, heeft het onderzoek ondersteund door middel van het geven van feedback tijdens een tussentijdse presentatie van de studenten.

Begeleiding van de studio:

Dr.Ir.Frank van der Hoeven (urbanism), Ir.Otto Trienekens (veldacademie), Jonathan van de Bilt  \ Dr.Ir.Stefan van der Spek (U-LAB)

Rapporten:

Assisted Living 2010