Nieuws

Burcin Korkmaz over Kwaliteitssprong Zuid

Volgens het Rijk moet Rotterdam Zuid de komende 20 jaar de sprong maken naar het niveau van de vier grote steden in ons land. Dat betekent: meer werk, betere scholing, de vestiging van mensen met hogere inkomens in een aantrekkelijk woongebied. Burcin Korkmaz (22), momenteel bezig met de master Beleid en Politiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft haar afstudeeronderzoek in het teken gezet van dit onderwerp: het Nationaal Programma Kwaliteitssprog zuid. “Binnen mijn onderzoek, waarin ik begeleid wordt door Rebecca Moody, leg ik de focus op de verbetering van de woonmilieus. Mijn hoofdvraag hierbij luidt als volgt: Welke veronderstellingen gaan schuil achter de pijler ‘verbetering van de woonmilieus’ die opgenomen zijn in het rapport Kwaliteitssprong Zuid en welke scenario’s zijn er ten aanzien van trends en onzekerheden die dit beleid beïnvloeden?”.

 Stage

In het kader van het afstuderen, heeft Burcin drie maanden lang stage gelopen bij de Veldacademie, waar ze mee in aanraking kam via een vriendin, een voormalig stagair. Burcin vertelt: “De Veldacademie houdt zich ook bezig met de verschillende aspecten die in het Nationaal Programma zijn opgenomen. Middels reflectiebijeenkomsten in het bijzijn van architecten en bouwkundigen heb ik hier veel van geleerd. Persoonlijk vond ik de verschillende perspectieven die tijdens deze bijeenkomsten aan de orde kwamen interessant. Deze heb ik ook meegenomen in mijn onderzoek”.

 Opvallend

“Het meest opvallende tijdens het verzamelen van informatie was dat de rol van de bewoners weinig aandacht kreeg binnen het Nationaal Programma. Een ander opvallend aspect vormden de reacties van woningbouwcorporaties die op dit moment kampen met de financiële crisis. Deze twee punten vormen tevens de twee grote onzekerheden die ik binnen mijn scenariostudie aan het uitwerken ben”.