Nieuws

Inventarisatie huisvesting gehandicaptenzorg gestart

Na de goed ontvangen inventarisatie voor de sector Verpleging en Verzorging (V&V) wordt door Veldacademie de huisvesting van Gehandicaptenzorg (GHZ) integraal in beeld gebracht. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met verschillende zorgaanbieders om data van de Rotterdamse locaties voor zorghuisvesting op uniforme wijze te verzamelen en verifiëren.

zicht op zorghuisvesting ghz gestart

 

Na de inventarisatie van locaties in de sector Verpleging en Verzorging onderzoekt Veldacademie nu de locaties voor Gehandicaptenzorg in Rotterdam. Deze locaties zullen op een vergelijkbare wijze integraal in kaart worden gebracht, waardoor zorgaanbieders, exploitanten en overheden een completer beeld krijgen van de te verwachten ontwikkelingen. De combinatie met de inventarisatie van de andere sectoren geeft een completer beeld van de verschuivingen die zich in de verschillende Rotterdamse wijken gaan voordoen en hoe hierop geanticipeerd kan worden.