Nieuws

Woningen samenvoegen in Oud Charlois

De huidige woningvoorraad in Oud Charlois sluit niet meer aan bij de vraag van de bewoners: zij willen ruimere appartementen van een goede kwaliteit. Vier studenten Bouwkunde hebben ontwerpvoorstellen gedaan om woningen samen te voegen. De resultaten zijn goed ontvangen door de gemeente, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren en er is inmiddels gestart met nieuwe panden.

Varianten samenvoegen

Een viertal studenten Bouwkunde van de TU Delft heeft ontwerpvoorstellen gemaakt voor het samenvoegen van drie woningen aan de Maximiliaanstraat in Oud Charlois. Dit in het kader van de afstudeerstudio ‘Bestaande Voorraad’. Studenten van de Hanze Hogeschool hebben energielabels voor de woningen ontwikkeld. De resultaten zijn dusdanig goed ontvangen door Gemeente, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren dat inmiddels is gestart met nieuwe panden.

De huidige woningvoorraad in Oud Charlois is niet meer toerijkend. Veel van de appartementen zijn beperkt qua oppervlakte en van slechte kwaliteit. Een gedifferentieerde woningvoorraad met daarin ook ruimere appartementen is een wens van zowel bewoners als bestuurders. Om dit te realiseren heeft de Gemeente Rotterdam de Veldacademie gevraagd om een instrumentarium te ontwikkelen. Het instrumentarium ‘Samenvoegen van woningen’ wordt nu tot stand gebracht met onder andere de input uit de ontwerpvoorstellen van de afstudeerstudio.

Als eindproduct hebben de studenten een rapport geschreven waarin zij hun ontwerpvoorstellen toelichten. De rapportage, die hieronder is weergegeven, bestaat uit een omschrijving van de opdracht in de hoofdstukken Wie, Waar, Wat en Hoe. Diverse ontwerp-varianten worden gepresenteerd. In het hoofdstuk Geld worden de varianten op financiële haalbaarheid getoetst.

Samen met Volker Wessels, Winst voor Wijken en het Albeda College wordt momenteel onderzocht hoe een aantal plannen gerealiseerd kan worden. De Albeda studenten worden hier ook in de uitvoering betrokken. Inzet vormt een structurele bijdrage aan de verbetering van de bestaande woningvoorraad gekoppeld aan leer-werktrajecten.

 

Rapport Vakoefening Samenvoegen