Nieuws

Feijenoord als sociaal-duurzame wijk – Eindpresentatie Minor

Onlangs hebben de deelnemers aan de minor Sociaal-Duurzame wijk de resultaten van hun studie naar de wijk Feyenoord gepresenteerd. In de raadszaal van de deelgemeente kregen de studenten van de Veldacademie Rotterdam de kans om hun visie op de toekomst van de wijk te delen met een aantal hoofdrolspelers in de wijk. Vertegenwoordigers van gemeentelijke instanties, ondernemers en jongerenwerkers uit de wijk stelden studententeams van de TU Delft en de Erasmus universiteit op de proef met kritische vragen. Complimenten gingen uit naar de koppeling tussen de beleidsmatige transitiestrategieën en de concrete uitwerking openbare ruimte van de wijk.

De vier interdisciplinaire teams hebben ieder naar eigen inzicht een onderwerp gekozen vanuit waar ze hun visie op de wijk hebben opgezet. Zo lag de  focus onder meer op de sociale functie van het water in de wijk, het hoge percentage voortijdig schoolverlaters, de zichtbaarheid en bereikbaarheid van sociale voorzieningen in de wijk en de participatie van bewoners aan vrijetijdsactiviteiten. Door in de openbare ruimte fysieke verbindingen aan te brengen, met name rondom de Persoonsdam en het naastgelegen park, trachtten de studenten ook op sociaal vlak een brug te slaan tussen de verschillende bewonersgroepen in Feyenoord.

Deze samenwerking tussen de vakgebieden van sociale wetenschappen en bouwkunde, gecombineerd met de gebiedsgerichte benadering van de Veldacademie, heeft een aantal zeer bruikbare strategieën opgeleverd. De uitkomsten worden geïntegreerd in een professioneel beleidsadvies. Wegens groot succes gaat in September de volgende minor weer van start.

Rapporten en Presentaties: Ontwerpstrategieen voor probleemwijken