Nieuws

Wijkprofiel Carnisse positief ontvangen

In opdarcht van ‘Pact op Zuid’ ontwikkelden Veldacademie en Bureau Frontlijn een analysemodel voor wijkinventarisatie, de zogenoemde leefveldenanalyse.

Het model heeft in de eerste plaats tot doel informatie met betrekking tot sociale, fysieke, economische en culturele bronnen op verschillende schaalnivo’s met elkaar in verband te brengen. Bovendien wordt getracht  kwalitatieve en kwantitatieve data met elkaar te combineren. Verkenning vindt plaats in verschillende fasen.

De eerste fase begint met een brede verkenning van bestaande data en reeds gemaakte analyses, in de tweede fase wordt de uitkomst van fase 1 aan de werkelijke situatie getoetst en worden bepaalde vraagstukken uitgediept. In de derde fase vindt verdiepend onderzoek plaats dat moet leiden tot een plan van aanpak op basis van verschillende scenario’s.

Momenteel wordt verdere toepassing van het model in Carnisse onderzocht in samenwerking met Rini Biemans (Creatief Beheer), Jan Rotmans (Drift) en Henk Oosterling (Vakmanstad). Tevens word bekeken of de methodiek ook in andere wijken kan worden toegepast. Allan Pinheiro van de TU Delft doet met zijn afstudeeronderzoek reeds een voorzet voor de wijk Feijennoord.

Voor vragen kunt u contact opnemen met

Ruth Höppner r.hoppner@bsd.rotterdam.nl