Nieuws

Alumni in beeld: Tjeerd Leijten

Tien jaar Veldacademie betekent ook: tien jaar geweldige afstudeerders. In deze serie zoeken we een aantal alumni op om te vragen hoe het met ze gaat. Dit keer: Tjeerd Leijten. In januari 2017 studeerde Tjeerd voor zijn bachelor Vastgoed & Makelaardij af bij Veldacademie. Hij onderzocht hoe kleine VVE’s beter kunnen samenwerken in de wijk Carnisse om de particuliere woningvoorraad te verbeteren.

 

Hoe kwam je bij Veldacademie terecht?
"Voor mijn afstuderen aan de Hogeschool Rotterdam, bachelor of Business Administration (Vastgoed en Makelaardij) zocht ik een stage waar ik me vooral kon richten op onderzoek. Ik wilde een scriptie schrijven zodat ik kon doorstuderen aan de Universiteit Utrecht, en Veldacademie biedt goede begeleiding aan."

 

Waar ging je afstudeerproject over?
"Mijn onderzoek ging over de VVE (Verenging Van Eigenaren) problematiek in Rotterdam-Zuid. Ik hield me vooral bezig met de structuur van de verenigingen. In Rotterdam-Zuid zie je portiekwoningen, met veel kleine VVE’s. Dat betekent dat de gemiddelde grootte van een vereniging vijf a zes bewoners telt, terwijl een portiekblok al snel vijftig appartementen heeft. Binnen een portiekblok bestaan er soms wel tien VVE’s met veel verschil in activiteit, wat invloed heeft op het straatbeeld. Mijn onderzoek ging over hoe je die VVE’s kunt overkoepelen, een eenheid creëert. Dat heeft uiteindelijk ook schaalvoordelen voor de eigenaren zelf. Zo heb je een win-win situatie voor zowel gemeenten als eigenaren."

Wat maakte het onderzoek tot een uitdaging?
"Je onderzoekt een maatschappelijk probleem, maar er is geen echt opdrachtgever. Je doet het alleen voor jezelf. Het formuleren en beantwoorden van een probleemstelling is best vrijblijvend. En in ieder onderzoek zijn er wel zaken waar je tegenaan loopt, zoals grote hoeveelheden informatie. Of de omvang van de problematiek op Zuid bijvoorbeeld. Je moet gefocust blijven op dat kleine onderdeel dat jij zelf wil verbeteren."

 

Hoe heb je je tijd bij Veldacademie ervaren?
"Het leukste vond ik samenwerken met studenten van verschillende disciplines, zoals stedenbouw. Naast mijn eigen onderzoek werkte ik ook mee aan een onderzoek van Veldacademie. Hierdoor kon ik voor zowel mijn eigen onderzoek als voor Veldacademie het veld in. Samen met een groep studenten spraken we bewoners van Rotterdam-Zuid over de alledaagse problematiek. Dat faciliteerde Veldacademie heel goed, in samenwerking met de gemeente. Je krijgt door het afnemen van interviews een goed beeld van de stad en zit er dicht op. Direct contact met bewoners maakt wat er gaande is tastbaar. Dat vond ik leuk."

Wat gebeurde er na je afstuderen?
"Er is een aanbeveling naar de gemeente gestuurd om onderzoek te doen hoe VVE’s overkoepeld kunnen worden. Nu volg ik een master in economische geografie aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast ben ik ook parttime gaan werken bij een adviesbureau. Hier mag ik onder andere mijn onderzoek, dat ik heb opgezet bij Veldacademie, betaald uitvoeren voor de Gemeente Rotterdam. Binnenkort gaan we starten met een pilot. Men is dusdanig geïnteresseerd dat we het hebben kunnen vertalen naar een aanbesteding en dat is heel leuk."