Privacyverklaring

Veldacademie is onderdeel van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van de gemeente Rotterdam. Veldacademie is een onderzoeksplatform voor sociaal-ruimtelijke stadontwikkeling. In 2008 opgericht als schakel tussen de gemeente Rotterdam en verschillende onderwijsinstituten. Veldacademie voert onderzoeksopdrachten uit en adviseert derden op basis van dit onderzoek. Daarnaast organiseert en geeft Veldacademie onderwijs en trainingen. Veldacademie werkt in opdracht van derden en op eigen initiatief. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacybeleid van gemeente Rotterdam van toepassing. U kunt de privacyverklaring en het privacybeleid als pdf-bestand downloaden.