Nieuws

Toolbox Samenvoegen voor eigenaren

 

De gemeente Rotterdam bouwt aan een aantrekkelijke woonstad waar Rotterdammers met plezier wonen en werken. Naast het realiseren van nieuwbouw, draagt het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande particuliere woningvoorraad hier aan bij. De komende jaren stimuleert de gemeente daarom onder andere het samenvoegen van particuliere woningen. Veldacademie heeft voor mensen die hun woningen willen samenvoegen een Toolbox ontwikkeld.

Vakoefening samenvoegen

Het huidige woningaanbod in de oude stadswijken van Rotterdam bevat voornamelijk kleinere woningen, vaak met een oppervlakte van minder dan zeventig vierkante meter. Veel mensen verlaten deze wijken om elders grotere of betere woningen te vinden. De doelstelling van de gemeente is om haar bewoners in hun eigen wijk een grotere woning te laten realiseren. De sociaaleconomische stijgers blijven zo in de wijk, wat de algehele wijkontwikkeling ten goede komt. Hiertoe is het stedelijk deelprogramma Samenvoegen van woningen opgezet.

Stadsontwikkeling heeft Veldacademie gevraagd een Toolbox te ontwikkelen die stap voor stap beschrijft wat de verschillende mogelijkheden zijn voor het samenvoegen van woningen. Samenvoegen is een goede optie wanneer er een woning te koop komt te staan die boven, naast of onder de woning ligt die reeds in bezit is. In de Toolbox  Samenvoegen zijn enkele woonvarianten uitgewerkt, verschillende opties binnen het samenvoegen worden op een simpele en duidelijke manier uitgelegd, inclusief kostenaspecten.

Studenten bouwkunde van de TU Delft hebben door middel van diverse onderzoekstrajecten een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Toolbox. Onlangs heeft de RMIT afstudeerstudio onder begeleiding van Lidwine Spoormans, Wido Quist, Henk van Schagen en Sander Smoes een complete pilot uitgewerkt.

In Oud Charlois is sinds kort samenvoegcoach Marlies Reinders actief. Zij heeft kennis van de gemeentelijke procedures en is kosteloos inzetbaar voor mensen die hun woning willen samenvoegen. Op woensdag werkt zij vanuit de Veldacademie aan de Grondherendijk.

Partners:

 Henk van Schagen en TU Delft

Links:

Toolbox samenvoegen

Report merging first floor and upstairs appartments

Rapport Vakoefening samenvoegen