Nieuws

Studenten verbeteren wijkservicepunten

Studenten van Industrieel Ontwerpen gaan een product ontwerpen dat bijdraagt aan de ontwikkeling en verbetering van de wijkservicepunten. Via ‘community based co-design’ ontwerpen studenten samen met burgers en professionals.

IO projecten

In februari 2011 is de Veldacademie gestart met het project Woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk. Fase I (kwantitatieve analyse) en Fase II (kwalitatieve analyse) van dit onderzoek zijn inmiddels afgerond. Fase III van het onderzoek richt zich op de verdere ontwikkeling van de wijkservicepunten en satellieten. Een wijkservicepunt/satelliet is een plaats waar buurtbewoners informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen en tevens elkaar kunnen ontmoeten. Een wijkservicepunt is professioneel bemand en een satelliet wordt met name bemand door vrijwilligers. Er is momenteel één wijkservicepunt gerealiseerd aan het Vredenoordplein in Kralingen-Crooswijk, het tweede wijkservicepunt is nog in ontwikkeling.

In Fase III van het project Woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk wordt er samengewerkt met studenten van Industrieel Onwerpen, onder leiding van Adinda Freundenthal van de TUDelft. De studenten wordt gevraagd na te gaan wat de behoefte is van de huidige en potentiële bezoeker van het wijkservicepunt wat betreft de informatieverstrekking en hoe bewoners zo zelfstandig mogelijk hun weg kunnen (leren) vinden. De studenten doen dit in het kader van een bachelor-eindproject. De studenten worden hierbij begeleid door de stuurgroep Kralingen-Crooswijk, waarin verschillende burgers en professionals deel van zijn. De studenten hebben veldwerk verricht door het interviewen van bezoekers van het Wijkservicepunt, bewoners in Kralingen-Crooswijk en professionals.

Vrijdag 29 juni was de eindpresentatie voor dit project op de TUDelft. In overleg met de stuurgroep zijn er zes ontwerpen gekozen die de meeste potentie hebben. Hieronder kort een omschrijving van deze ontwerpen:

-Een medicatiedossier met als doel een betere medicatieveiligheid voor ouderen. Hierbij kan de patiënt de medicatie voorzien van een sticker met kleur. In het dossier zit een medicatieschema met dezelfde kleuren waarin de patiënt kan aangeven welke medicijnen men geslikt heeft. Daarnaast zit er een schema in voor een wekelijkse evaluatie die een mantelzorger voor de patiënt kan invullen. De functie van een mantelzorger is tevens signalering.

-De MotiveRing is een ring die allochtone vrouwen stimuleert tot het volgen van beweeglessen om daarmee uit hun sociaal isolement te komen. Tijdens een beweegles krijgen de vrouwen dit product en kunnen er dan gelijk mee oefenen. Aan het einde van de les krijgt ieder twee ringen met instructie mee naar huis om zo ook andere vrouwen uit te nodigen.

-Tijdreizen door Kralingen-Crooswijk is een product met een tafel en een fotolijst. Op de tafel is de kaart van Kralingen-Crooswijk getekend, waarbij men met een fotolijst over de kaart kan bewegen. De fotolijst laat hierbij foto’s zien, uit het stadsarchief Rotterdam, van de locatie op de kaart. Deze tafel kan in een wijkservicepunt geplaatst worden en nodigt uit voor een gesprek over de getoonde beelden.

-Een alarm/oproep voor medische apparatuur. Dit is een draadloze ontvanger dat het alarmsignaal van medische apparatuur ontvangt. Deze draadloze ontvanger is leverbaar in de vorm van een horloge. Het doel van dit product is het ontlasten van mantelzorgers, die vaak aan huis gebonden zijn. De ontvangers kunnen ook uitgedeeld worden aan buurtbewoners, waardoor de mantelzorger zijn huis kan verlaten.

-RTHELP is een project dat vrijwilligerswerk onder jongeren promoot. Via een laagdrempelige website is informatie te vinden over vrijwilligerswerk. Daarnaast is er een module gemaakt om een les te geven over vrijwilligerswerk op middelbare scholen. Als men vrijwilliger wordt bij RTHELP kan men sterren verdienen, deze kunnen gebruikt worden voor het volgen van extra cursussen.

-De budgethouder is een product dat de tijd tussen het ontstaan van een probleem en het verhelpen daarvan (binnen de WMO) verkort. Dit is gedaan door de bereikbaarheid van informatie en het regelwerk dichterbij de cliënt te brengen. De basis van het systeem is dat de hulpbehoevende geen geld krijgt maar een budget.

Donderdag 5 juli werden de 6 beste ontwerpen gepresenteerd aan de gehele stuurgroep. Na afloop van de presentatie heeft de stuurgroep enthousiast nagepraat over de ontwerpen. De Veldacademie zal in september officieel verslag uitbrengen over de ontwerpen, inclusief aanbevelingen over mogelijke ontwikkelingen en realisatie van de producten.