Wat is de Veldacademie?

De Veldacademie is een praktijkgericht onderzoekswerkplaats- en kennisplatform voor integrale wijkontwikkeling. Op dat gebied initieert, organiseert en verricht zij actieonderzoek, interdisciplinair onderwijs en professionele trainingen. Dat doet zij vanuit het perspectief van de dagelijkse gebruikers van de stad: bewoners, ondernemers en het maatschappelijke veld. De Veldacademie werkt hoofdzakelijk aan vraagstukken uit de Rotterdamse praktijk van wijkontwikkeling.

Thema's waar we aan werken

Op de Veldacademie werken stads­onder­zoekers van ver­schil­lende disciplines. Het team wordt versterkt door studenten, stagiaires of gespecialiseerde externe onderzoekers op projectniveau. Thema’s waar we in thuis zijn: publieke ruimte, publieke voorzieningen, sociale veerkracht, ge­zond­e leefomgeving, zorg en welzijn, veiligheid, op­groeien in de stad, talent­ontwik­keling, ge­zond­e leefomgeving, inclusieve stad en wonen.

Schakel tussen uitvoering, beleid en wetenschap

De Veldacademie is sinds 2008 gepositioneerd als verbindende schakel tussen uitvoering, beleid en wetenschap en werkt daarom veel samen met verschillende universiteiten, met name de TU Delft, de Erasmus Universiteit, en de Hogeschool Rotterdam. Veldacademie is onderdeel van de gemeente Rotterdam. Zij maakt deel uit van het Team Strategie en Beleid van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). Hier is expertise samengebracht over strategie, gebieden, internationale zaken en onderzoek.

 

Voortdurend nieuwsgierig

Studenten horen bij Veldacademie. Via ons onderwijs stomen wij studenten klaar voor de praktijk. Hun frisse blik houdt ons en opdrachtgevers bovendien scherp. De generatie van nu werkt mee aan de stad van morgen!

We hebben vanaf januari/februari ook weer een aantal stage plekken beschikbaar. Wil je op een van onderstaande stages  solliciteren? Stuur je cv en motivatiebrief naar info@veldacademie.nl

  • Een stagiair (wetenschap)communicatie
  • Een onderzoek stagiair sociale wetenschappen voor de ondersteuning van dataverzameling en analyse van het onderzoeksproject ‘Monitor Veerkrachtig BoTu’

 

 

 

 

 

 

Vind ons

Waalhaven Oostzijde 1
3087 BM Rotterdam

Plan je route via maps.google.nl of 9292.nl (plan je route naar Sluisjesdijk 2)