voor wie

Afstuderen aan de Veldacademie

Op de onderzoekswerkplaats van de Veldacademie werk je aan actuele stedelijke opgaven in de complexe beroepspraktijk. Zo doe je intensieve onderzoekservaring op en verrijk je je wetenschappelijke kennis en vaardigheden. De stad kan jouw frisse blik goed gebruiken.

Zie Rotterdam als een gigantisch sociaal laboratorium. Kunnen we slimmer omgaan met leegstaande gebouwen in de stad? Helpen veilige wandelroutes door de wijk tegen eenzaamheid? En zorgt een bordje “Hier geldt een samenscholingsverbod” voor minder samenscholingen, of versterkt het juist gevoelens van onveiligheid? Wordt het tijd om het buurthuis weer nieuw leven in te blazen en hoe ziet dat er dan uit? Dit zijn allemaal vragen waar we ons bij de Veldacademie mee bezig houden.

Onderzoekswerkplaats

Bij Veldacademie zet je jouw wetenschappelijke expertise in om te werken aan stedelijke vraagstukken waar je dagelijks over in de krant leest. Je verdiept je eerst in het onderwerp, en in de wetenschappelijke theorie. Dan ga je het veld in, spreekt met betrokken partijen, je leert te kijken door de ogen van de gebruikers van de stad: bewoners, winkeliers, bezoekers. Daarbij zet je innovatieve methodes in en leer je om je onderzoeksresultaten over te brengen in tekst én in beeld.

Voor wie?

De belangrijkste voorwaarde voor deelname is dat je gemotiveerd bent en veel inzet toont. Ook heb je toestemming nodig van je opleiding, en moet je een begeleider vanuit de universiteit hebben. We werken onder andere samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Hogeschool Rotterdam. Er studeren bij ons Bouwkundestudenten af, maar ook sociologen, criminologen, bestuurskundigen en economen.

Studio, stage of afstuderen

Er zijn meerdere manieren om bij Veldacademie te studeren:

  • Sommige opleidingen bieden opgaven en trajecten aan bij Veldacademie. Schrijf je in via je opleiding.
  • Je kunt zelf een idee formuleren om op af te studeren. Je geeft het afstudeertraject samen met Veldacademie vorm. De ervaring leert wel dat een zelf opgezet project meestal enige extra inspanning vereist.
  • Je kunt je inschrijven voor een scriptiewerkplaats of een afstudeerlab.
  • Je kunt hier stage lopen, we bieden regelmatig stageplekken aan. Een stagetraject duurt bij voorkeur zes maanden.

Scriptiewerkplaatsen

Werk je graag samen? Bij een scriptiewerkplaats werk je met een groep studenten aan één overkoepelend maatschappelijk vraagstuk. Je onderzoekt daarbij jouw eigen deelvraag. In 2015 hadden we de volgende scriptiewerkplaatsen:

In 2016 loopt de scriptiewerkplaats Publiek vastgoed, het mastervak Levendige Binnenstad en de afstudeerstudio Toekomst Maatschappelijk Vastgoed. De resultaten verwachten we in de tweede helft van 2016.

Aanmelden

In de kolom links kun je doorklikken voor specifieke informatie per opleiding. Staat jouw opleiding er niet bij? We spreken graag eens af om te kijken hoe jij bij ons aan de slag kan. Neem hiervoor contact op via info@veldacademie.nl.

Info

 

 


 

Studenten vertellen over hun onderzoek aan de Veldacademie:

 

"Publieke gebouwen: ruggengraat voor een levendige wijk?"

Dylhan Groenendijk, Hedwig van der Linden en Nienke Dalinghaus onderzochten de buurtfunctie van publieke gebouwen.

"Heerlijk dat we zelf alles in de hand hebben"

Interview met bouwkundestudenten Andrea Fitskie en Martijn Snel over hun afstuderen bij de Veldacademie

"Waarom middenklassers toch graag in een arme wijk wonen"

Vier sociologiestudenten deden in 2015 onderzoek naar de verhuisgeneigdheid van bewoners van de Rotterdamse wijk Carnisse.