onderzoekswerkplaatsen en stages

Stage Gezond in Beverwaard

Analyse van een bijzonder preventie- en gezondheidsproject

Opdracht

Wat kunnen we leren van 54 gezinnen met schoolgaande kinderen in een kwetsbare wijk? De afgelopen 3 jaar is in het project Gezond in Beverwaard samengewerkt tussen een basisschool, lifestylecoach en onderzoekers om de gezondheid van kinderen in de Beverwaard te verbeteren. In het project is een brug geslagen tussen lesprogramma’s in de klas, huisbezoeken en samenwerkende organisaties in de wijk. Het totaal geeft een uniek en nauwkeurig inkijkje in het leven van deze kinderen; op school, thuis en in de wijk. Daarbij wordt het begrip gezondheid breed benaderd: niet alleen eten en bewegen, maar bijvoorbeeld ook lekker in je vel zitten, meedoen, veiligheid en talentontwikkeling zijn onderdeel van het programma. Hoe ontstaat (on)gezond gedrag en hoe kunnen mensen blijvend gemotiveerd worden om gezond(er) te leven?

Het project maakt deel uit van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van het Fonds Nuts Ohra. Dit richt zich op het verbeteren van de gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties. Samen met 45 andere projecten worden de resultaten meegenomen in een landelijke evaluatie.

Periode

De interventieperiode van het project zit er nu op. De kinderen hebben hun CITO-toets gehad en gaan van school. Tot en met december 2019 zal het onderzoeksteam de opgehaalde data nog verder analyseren. De data is een bijzondere mix van enquêtes, observaties, huisbezoeken, schoolresultaten en ziekteverzuim, maar ook creatieve opdrachten en film. In de analyse wordt samengewerkt met het Erasmus mc en het bureau Springco. Veldacademie is op zoek naar stagiair(e)s van verschillende opleidingen om het onderzoeksteam te versterken.

Organisatie

Veldacademie maakt kennis met de stad. Als onderzoekswerkplaats verbinden we actuele vragen uit de stad aan onderwijs. In ons kantoor op Rotterdam Zuid werken studenten en professionals van verschillende disciplines samen aan concrete vraagstukken. Zo kom je samen tot nieuwe inzichten, in nauw contact met de praktijk en met directe meerwaarde voor de stad.

 

Foto: Jan van der Ploeg

Info

Werkzaamheden

Als stagiair ben je nadrukkelijk onderdeel van het team. Daarnaast bestaat – afhankelijk van het type stage – de ruimte om je eigen onderzoeksvraag te formuleren en de vragen en acties die daaruit voortkomen uit te voeren. Daarbij word je begeleid door ervaren (actie)onderzoekers van Veldacademie.

Vergoeding

Naast begeleiding bieden we je een werkplek, contacten met andere studenten en professionals en last but not least een prima stagevergoeding, volgens de tarieven van de gemeente Rotterdam.

Voor meer informatie over Veldacademie en het project.

Wat verwachten we?

Je bent inhoudelijk gedreven, hebt gevoel voor het vraagstuk en kunt goed samenwerken. Je vindt het betekenisvol om met je inzichten bij te kunnen dragen aan de gezondheid van kinderen in achterstandswijken. Je vindt het leuk om iets tot op de bodem uit te zoeken, verdiepende vragen te stellen en voor te leggen aan mensen uit de praktijk. Kennis van het programma Atlas.ti is een pré, maar niet noodzakelijk.

Meer weten? Neem contact op met Andrea Fitskie via andrea@veldacademie.nl of 06 29 55 50 07.